Telekomunikacioni sistemi, protivpožarni sistemi, protivprovalni sistemi, sistemi video nadzora


 

Preduzeće ''Telefongradnja'' d.o.o. osnovano je 1995. godine. U ovih 13 godina formirano je jako malo preduzeće koje lagano izrasta u preduzeće srednje veličine. Preduzeće se bavi: izgradnjom TT mreža, spojnih puteva, kablovske TT kanalizacije, uduvavanjem optičkih kablova, prodajom, projektovanjem i ugradnjom protivpožarnih sistema, protivprovalnih sistema, sistema video nadzora i kontrole pristupa, i izvođenjem građevinskih radova.